Публічна оферта

Договір продажу квитків на заходи (Публічна оферта metalist1925.club (ТОВ «ФК «Металіст 1925» Харків»)

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1. У цьому документі наведені нижче терміни використовуються одно в єдиному і в множині (якщо інше не випливає із сенсу терміну та (або) визначення) у наступних значеннях:

 • 1.1. "Абонемент" – постійний Квиток, що дає право на відвідування заходів Продавця протягом одного сезону. Вартість та дія Абонементу вказані на сайті metalist1925.com
 • 1.2. "Ануляція" – видалення Квитків із Замовлення з автоматичним переведенням їх у вільний продаж Системі. Замовлення, не сплачене в період дії броні, анулюється автоматично після закінчення. Період дії броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).
 • 1.3. "Квиток" – документ, що формується з використанням автоматизованої Системи Продавця на бланку ФК «Металіст 1925», що засвідчує право Покупця на відвідування Заходу, містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення, виділене Покупцеві місці на Заході (секторі, ряді та інше), вартості послуги відвідування Заходу, а також додаткову інформацію правового чи технічного характеру.
 • 1.4. "Електронний квиток" – документ, який формується з використанням автоматизованої Системи Продавця на паперовому чи електронному носії, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходи, що містять штрих або QR-код, номер замовлення, прізвище та ім'я Одержувача послуги, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, виділеному Покупцеві місці (секторі, ряді та інше), вартості послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового чи технічного характеру. Доступність послуги формування електронного квитка регламентується продавцем Заходи та/або Продавцем та залежить від можливості використання у місці проведення Заходи автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду та/або можливості отримання Квитка безпосередньо у точці/точках продажу місця проведення Заходи перед початком Заходу згідно з умовами цієї Оферти.
 • 1.5. "Бронь" – сформоване Замовлення, яке знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.
 • 1.6. "Період дії броні" – період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту здійснення оплати Замовлення, встановлене Продавцем у Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені до Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом усього періоду дії броні.
 • 1.7. "Замовлення" – один або кілька Квитків на один Захід, обраний Покупцем із Системи та об'єднаних у Системі єдиним ідентифікаційним номером.
 • 1.8. "Захід" – спортивне змагання, відвідування якого можливе лише з пред'явлення спеціального документа - квитка та/або електронного квитка.
 • 1.9. "Оферта" – справжній договір продажу квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта metalist1925.club), опублікований за електронною адресою https://metalist1925.club та/або доступний на вимогу покупця в точках продажу квитків.
 • 1.10. "Покупець" – фізична або юридична особа, яка використовує послуги Продавця по бронювання та оформлення Квитків на умовах дотримання цієї Оферти.
 • 1.11. "Одержувач квитка" – фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбаний покупцем Квиток, відповідно до умов цієї Оферти.
 • 1.12. "Продавець" – юридична особа, яка має право здійснювати продаж квитків, організацію та проведення Заходу виходячи з відповідних договорів.
 • 1.13. "Система" - автоматизована інформаційна система metalist1925.club - програмний комплекс, призначений для бронювання Квитків, що складається з web-порталу metalist1925.club, та внутрішньоофісної системи автоматизації бізнес-процесів, що задовольняє вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування та збереження всіх операцій з Квитком (у тому числі Електронним квитком), а також забезпечуючи при заповненні бланка Квитка (у тому числі Електронного квитка) та випуску Квитка (у тому числі Електронного квитка) унікальні серії та номери Квитка (у тому числі Електронного квитка).
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
 • 2.1. Справжня Оферта регламентує умови та порядок продажу Квитків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Продавця та Покупця.
 • 2.2. Продаж Квитків Покупцю, в тому числі Електронних квитків, проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише у разі повного та беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а акцепт на інших умовах не допускається.
 • 2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків, в тому числі електронних квитків, не виробляється. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернені, у тому числі у разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов та оплати Квитка. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливі лише в порядку та на умовах, встановлених справжньою Офертою
 • 2.4. При придбанні Квитків у Продавця юридичною особою оплата Квитків провадиться юридичною особою лише у вигляді перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця на підставі рахунку, який продається Продавця.
 • 2.5. Продавець має право вносити зміни до цієї Оферти, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно та знаходяться у загальному доступі в мережі Інтернет та у Точках продажів. Використання Покупцем послуг Продавця після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням змін.
 • 2.6. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, які здійснюють оплату через інтернет-сайт metalist1925.club, так і в точках продажу, і не залежать від форми оплати.
 • 2.7. Продавець має право розірвати Оферту у будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останніх умов цієї Оферти та інших правил.
 • 2.8. Ця Оферта набирає чинності з дати її розміщення на сайті Продавець та діє безстроково.
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцю послуг з бронювання, оформлення, продажу та доставки (останнє за додаткову плату, що стягується крім Сервісного збору) Квитків на Заходи а також попереднє замовлення Абонементів у порядку та на умовах, передбачених цією Офертою (далі за текстом – Послуги).
 • 3.2. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., Покупець визнає та погоджується з наданням Продавцю, а також персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, отриманих Продавцем у процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у у разі надання послуг з доставки Білетів) та адреси електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець надає Продавцю право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцю Послуг, обумовлених цією Офертою, у тому числі з метою отримання Покупцем рекламні повідомлення про Заходи, квитки на які реалізуються Продавцем. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється згідно з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних – безстроково. Покупець гарантує та несе відповідальність за те, що дані, зазначені у Замовленні, є добровільно наданими ним та третіми особами при оформленні Квитка, та всі ці особи ознайомлені та згодні з Офертою.
4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ
 • 4.1. Справжня Оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем та Продавцем з купівлі-продажу Квитків. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій, зазначених у п.4.3 цієї Оферти (акцепт Оферти). Здійснення акцепту Покупцем цієї Оферти провадиться добровільно та рівносильно укладенню письмового договору (п.2 ст.642 Цивільного) Кодексу України).
 • 4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець має бути впевнений, що всі умови справжньої Оферти йому зрозумілі і він приймає їх, безумовно, і в повному обсязі.
 • 4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення наступних дій:
  • звернення до точки продажу та/або звернення до Інтернет-сайту Продавця, та/або дзвінок у Контактний центр Продавця;
  • вибір конкретного Заходу та категорії Квитка/ів із наявних на момент звернення Покупця;
  • ознайомлення з умовами цієї Оферти;
  • ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних заходів, а також надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача Електронного квитка, та за умови оформлення доставки Квитка/ів - адреси та часу доставки.
 • 4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, залежно від обраного способу придбання Квитка: Квитка або Електронного квитка, здійснює оплату Замовлення відповідно до обраного Покупця способу придбання та відповідного такого способу придбання способом оплати у строки, передбачені правилами оплати конкретного Заходу.
 • 4.5. Після здійснення оплати Замовлення Покупець або самостійно друкує Електронний квиток, або здійснює запис Електронного квитка на згадку про технічний пристрій, що належить Покупцю, за умови, що такий пристрій припускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу у місці проведення Заходи.
5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ
 • 5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Продавцем, інформація про які знаходиться на сайті Продавця
 • 5.2. Платіж визнається досконалим Покупцем у момент підтвердження успішної транзакції з сторони банку або платіжної системи або в момент надходження коштів до каси продаж.
 • 5.3. У разі оплати Замовлення банківською карткою на web-сайті Продавця та Точках продажу Продавця Покупець зобов'язаний використовувати банківську картку, випущену з ім'ям Покупця. Одночасно з цим касир у Точці продажу квитків має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів (паспорт або посвідчення водія) Покупця.
 • 5.4. Електронний квиток може бути отриманий Покупцем лише за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на Інтернет-сайті Продавця та оплаті Замовлення тільки з допомогою банківської картки або іншим безготівковим способом, інформація про які надана на Інтернет-сайті Продавця.
 • 5.5. Після оплати Замовлення згідно з п.5.2 цієї Оферти Замовлення вважається проданим і у Покупця з'являється право відвідати Захід.
 • 5.6. При несплаті Замовлення протягом Періоду дії броні Замовлення вважається непроданим та анулюється.
6. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ
 • 6.1. Кошти, що надійшли Продавцю як оплата Квитка/Електронного квитка, підлягають поверненню Покупцеві тільки у разі скасування/заміни/перенесення Заходу та при одержання Продавцем відповідного офіційного рішення. За заміненими чи перенесеними Заходам, якщо Покупець не погоджується на заміну/перенесення, йому повертаються кошти згідно з офіційним листом на адресу Продавця
 • 6.2. Кошти повертаються Покупцеві тільки за обов'язкового фактичного повернення Покупцем придбаного Квитка.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
 • 7.1. Покупець має право:
  • 7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціну Квитків на Заходи та сервісні послуги інших офіційних квиткових операторів при прийнятті рішення про придбання Квитків у Продавця.
  • 7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявні категорії Квитків та інші інформації щодо Заходів, якою володіє Продавець у межах своїх повноважень, використанням мережі Інтернет, дзвінка до Контактного центру Продавця та іншими способами, вказаними на Інтернет-сайті.
  • 7.1.3. Вибирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Продавцем на сайті та/або Точках Продажів Продавець. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування темами. чи іншим способом платежу.
  • 7.1.4. Надсилати відгуки про роботу Продавця за контактами, вказаними на сайті.
  • 7.1.5. Покупець має право відмовитися від придбання Квитка у Продавця до моменту здійснення оплати Замовлення відповідно до умов, передбачених цією Офертою. Така відмова спричинить припинення перед Покупцем всіх обов'язків Продавця.
 • 7.2. Покупець зобов'язаний:
  • 7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами купівлі Квитків та умовами цієї Оферти та прийняти їх при покупці Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.
  • 7.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну правильну, точну та повну інформацію про собі. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, які повідомляють Продавець. Покупець визнає, що не має жодних претензій до Продавця за некоректно оформлений Покупцем з використанням Інтернет-сайту Продавця Замовлення, оскільки сам не впевнився у його коректності під час оформлення.
  • 7.2.3. Сплатити у повному обсязі вартість оформленого Замовлення.
  • 7.2.4. Покупець зобов'язується виконувати Правила поведінки на стадіоні
 • 7.3. Продавець має право:
  • 7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеним у цій Оферті.
  • 7.3.2. У разі відмови Покупця прийняти справжню Оферту на викладених у ній умовах відмовити Покупцю у продажу йому Квитка та наданні Послуг.
  • 7.3.3. Будь-коли проводити модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи Продавця, у тому числі Інтернет-сайту, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні суттєвих несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонований доступ до сайту.
  • 7.3.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку та у будь-який час.
  • 7.3.5. Вимагати від Покупця повної оплати Квитка або Електронного квитка перед тим, як зробити продаж Квитка.
  • 7.3.7. Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачене в Період дії броні. Анульований Замовлення не може бути відновлений для повторної оплати, крім шляхом створення Покупцем нового Замовлення.
  • 7.3.8. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому надалі надання послуг.
 • 7.4. Продавець зобов'язаний:
  • 7.4.1. Надавати Покупцеві:
   • необхідну інформацію про конкретний Захід, необхідну інформацію про дати, місце та часу повернення коштів за придбані Квитки у разі скасування/заміни/перенесення Заходи. Підставою для надання такої інформації є офіційний лист.
   • інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Продавець публікує на сайті та надає в Точках продажу та Касах Продавця.
  • 7.4.2. Не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованого розсилання матеріалів, що не належать до оформлених Замовлень
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 • 8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умовами цієї Оферти.
 • 8.2. Відповідальність Продавця перед Покупцем обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом (і/або Продавцем) та Покупцем з метою продажу Квитка.
 • 8.3. Продавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця та/або його суб'єктивну оцінку. Поради та рекомендації, що надаються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.
 • 8.4. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями по допущення помилок та неточностей у наданих їм своїх особистих даних.
 • 8.5. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, завдані Покупцем внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання та використання Послуг.
 • 8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов'язань по цій Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за цих умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, належать: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні заворушення та протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах.
 • 8.7. Продавець не несе відповідальності за працездатність та (або) захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Покупцем для звернення до Інтернет-сайту Продавця, а також збереження інформації, у тому числі Електронного квитка, отриманого Покупцем відповідно з умовами цієї Оферти.
 • 8.8. Усі претензії чи позови, пов'язані з цією Офертою, мають бути заявлені у письмовому у вигляді протягом 10 (Десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатись Продавцем не будуть.
9. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ В ВІДНОСИНИ ЕЛЕКТРОННОГО КВИТОК
 • 9.1. При придбанні електронного квитка Покупець в будь-якому випадку зобов'язується повідомити свій дійсна адреса електронної пошти, телефону, а також вказати своє прізвище та ім'я Одержувача Квитка (в окремих випадках паспортні дані якщо є такі вимоги згідно із Законами України та/або Принципалу та/або Продавця). У разі ненадання такої інформації (дійсної адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця та Одержувача Квитка, паспортних даних), а також у разі надання неправдивої або недійсної інформації, Продавець має право відмовити Покупцю у придбанні Електронного квитка.
 • 9.2. Покупець приймає та погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення неправдивої або недійсної електронної поштової адреси.
 • 9.3. Електронний квиток надсилається Покупцеві на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про оплату вартості Електронного квитка
 • 9.4. Покупець зобов'язаний самостійно і власним коштом здійснити друк Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Покупець повинен переконатися у належній якості друку Електронний квиток. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язку, встановленою цим пунктом, Покупець повною мірою несе відповідальність за такі дії (бездіяльності), у тому числі у разі відмови Продавцем у проході на Захід.
 • 9.5. Покупець має право при проході на Захід пред'явити Електронний квиток, що зберігається в пам'яті технічного пристрою, що належить Покупцю, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу на місці проведення Заходу.
 • 9.6. Покупець самостійно несе відповідальність за безпеку та захист Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного квитка доступ на Захід буде відкритий тому квитку, який був пред'явлений першим
10. Вирішення суперечок
 • 10.1. Спори, що виникають під час виконання договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов'язкове дотримання претензійного порядку. Претензія подається Продавцю в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред'являються, у строк не більше 10 (десяти) календарних днів із дати виникнення причини спору. Поступила претензія розглядається Продавцем у термін трохи більше 10 (десяти) календарних днів.
 • 10.2. При неможливості досягнення згоди, які виникли спори підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 • 10.3. З усіх інших питань, які не передбачені в Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України
11. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ
 • 11.1. Ця Оферта набирає чинності з дати її розміщення на сайті Продавця та діє безстроково. Положення цього пункту поширюються на доповнення (зміни) до цієї Оферта
АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Металіст 1925" Харків"
м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 65, 61001
Банківський рахунок UA403348510000000026006195366
Код ЄДРПОУ 40751891
ІПН 407518920387
Адреса електронної пошти fc@metalist1925.com